Вмъкване на обекти в текстов документ

Икона на Помощното средство Съдържание
 • Вмъкване и работа с таблици
  • Вмъкване на таблица в текстов документ
  • Придвижване в таблицата
  • Действия с клетки от таблицата
  • Действия с колони от таблицата
  • Действия с редове от таблицата
  • Действия с цялата таблица
  • Форматиране на таблица
  • Сортиране на съдържанието на таблицата
 • Вмъкване на графични обекти в текстов документ
  • Вмъкване на картинка от графичната библиотека Clip Art
  • Вмъкване на картинка от съществуващ файл
  • Вмъкване на графични форми
  • Вмъкване на художествен надпис
  • Вмъкване на диаграма
  • Копиране, преместване и изтриване на обект
  • Форматиране на обекти