Основни действия с текст

Икона на Помощното средство Съдържание
 • Основни понятия и правила при въвеждане на текст
 • Вмъкване на символи и специални знаци
 • Придвижване в текстов документ
 • Маркиране на текст
 • Копиране на текст
 • Преместване на текст
 • Изтриване на текст
 • Отмяна и възстановяване на действие
 • Редактиране на текст
 • Търсене и заместване
 • Автоматична проверка на правописа