Форматиране

Икона на Помощното средство Съдържание

 

 • Настройка на работния лист
 • Работен екран на Microsoft Word
 • Форматиране на абзац
  • Подравняване, отстъпи от абзац и специални форматирания
  • Форматиране на рамка на абзац
 • Номериране и поставяне на отметки пред абзац
  • 3.4.1 Поставяне на отметки
  • 3.4.2 Номериране
  • 3.4.3 Номериране по ниво на вложеност
  • 3.4.4 Промяна на стила на отметките и номерата
 • 3.5 Копиране на формат
 • 3.6 Форматиране на документ
  • 3.6.1 Форматиране на текст в колони
  • 3.6.2 Задаване рамка на страница в текстов документ
  • 3.6.3 Вмъкване на прекъсвания в документа
  • 3.6.4 Добавяне и промяна на текста в горна и долна колонцифра
  • 3.6.5 Добавяне на номера на страниците