Тест-проверка на знанията

Икона за въпрос на Помощното средство Тест
При форматиране на символи:
  
се определя формат на листа за печат
се задава шрифт, размер и цвят на символите
се определят междуредовите разтояния
се задават размерите на наборното поле

Коя от изброените характеристики се отнася към характеристиките на страница?
  
Размерите на наборното поле.
Междуредовите разстояния.
Размер на символите.
Цвят на символите.

QWERTY фонетичният стандарт използва:
  
само цифри
съответствие на буквите от кирилица на латиница
буквите от латинската (англййската) азбука
символи, който не съществуват на клавиатурата

Clip Art e:
  
програма за рисуване
галерия с картинки
редактор, чрез който се чертаят геометрични фигури
група от шаблони за художествени надписи

Интервал се поставя
  
пред запетаята
зад запетаята
пред и зад запетаята
не се поставя

С понятията Portrait и Landscape се означават:
  
ориентации на страницата
удебеляване и наклон
шрифтове
подравнявания